سوالات و پاسخنامه تیزهوشان نهم به دهم 1400 - 1399

سوالات و پاسخنامه تیزهوشان نهم به دهم 1400 - 1399

0 1k
سوالات و پاسخنامه تیزهوشان نهم به دهم 1400 - 1399
سوالات و پاسخنامه تیزهوشان نهم به دهم 1400 - 1399
داوطلبان آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰1 - 1399، پس از مطالعه سوالات و پاسخنامه کلیدی آن ها می توانند با مشخص نمودن تعداد سوالات درست ، غلط و نزده علاوه بر تخمین تراز ، شانس قبولی خود را بسنجند .
نوع فایل:pdf