دانلود تحقیق درمورد كودشيميایي اوره

دانلود تحقیق درمورد كودشيميایي اوره

0 186
دانلود تحقیق درمورد كودشيميایي اوره

با دانلود تحقیق در مورد كودشيميایي اوره در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق كودشيميایي اوره را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق كودشيميایي اوره ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد كودشيميایي اوره

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:5 صفحه

قسمتی از فایل:

0مقدمه

اوره يكي از كودهاي شيميائي ازتي است كه از سوي ريشه و برگ گياه جذب ميگردد. بصورت جامد و محلول بكار مي رود و بيش از كودهاي ازتي ديگر كاربرد دارد.

اوره به دو شكل پريل 1 و گرانول 2 به بازار عرضه ميگردد.

اين كود به دو صورت زير تهيه و عرضه مي شود:

 -1روكش دار

 -2بدون روكش

 -1هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، بسته بندي، نشانه گذاري، نمونه برداري و روشهاي آزمون كود اوره ميباشد.

-2تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده ميشود.

 -1-2اوره (Urea): ماده شيميائي با فرمول2( NH2) Coمي‏باشد.

 -2-2بيوره (Biuret): ماده شيميائي است با فرمول (Co - NH - Co- NH2 NH2) كه براي گياهان سمي مي‏باشد.

 -3-2نم (Moisture): به آب موجود در كود اوره گفته مي شود.

 -4-2اوره روكش دار (Coated Urea): به اوره‏اي گفته مي‏شود كه رويه آن با ماده يا موادي براي كاهش جذب رطوبت پوشانده مي‏شود.

 -5-2پريل (Prill): دانه‏هاي گرد با قطر  1-3ميليمتر.

 -6-2گرانول (Granule)  : دانه‏هاي ساچمه اي با قطر  2-4ميليمتر.

 -7-2وزن مخصوص ظاهري (bulk Density) : وزن حجم معيني از كود اوره ميباشد.