فایل های دسته بندی دانلود طرح درس روزانه و سالانه - صفحه 1

طرح درس فارسی پنجم، درس14: شجاعت

یکی از درس های کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی درس شجاعت می باشد . می خواهیم با کمک طرح درسی که در این قسمت آورده ایم این درس را آموزش دهیم .دانش ‌آموزان کم و بیش با مفهوم ترس و شجاعت آشنا هستند لذا با بکارگیری دانش آموزان در امر تدریس ، می توان آمو...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان دوم، درس2: پرندگان چه می گویند؟

این درس درباره یکی از زیبایی‌های طبیعت آشنای پیرامون کودک است. جیک جیک گنجشک‌ها بر روی درختان حس کنجکاوی ساجده را برمی انگیزد و در این باره با مادرش گفت وگویی انجام می‌دهد که نهایتاً منجر به این می‌شود که ساجده به همراه مادرش برای حرف زدن و تشکر از خ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح خوانا نگاره 9 در مسجد محله از کتاب فارسی اول ابتدایی

دانلود طرح خوانا نگاره 9 در مسجد محله از کتاب فارسی اول ابتدایی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس خوانا مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس برنامه روزانه ی متعادل

طرح درس خوانا مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس برنامه روزانه ی متعادل

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس چند پایه ی کلاس های سوم وچهارم و پنجم

طرح درس چند پایه ی کلاس های سوم وچهارم و پنجم

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس روزانه زیست و آزمایشگاه۲

دانلود طرح درس روزانه زیست و آزمایشگاه۲

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس فارسی پایه هشتم راه خوشبختی

دانلود طرح درس فارسی پایه هشتم راه خوشبختی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس فارسی پایه هشتم پرنده آزادی کودکان سنگ

دانلود طرح درس فارسی پایه هشتم پرنده آزادی کودکان سنگ

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس فارسی پایه هشتم امام حسین (ع)

دانلود طرح درس فارسی پایه هشتم امام حسین (ع)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی