فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

روانشناسی تربیتی

خلاصه کتاب روانشناسی تربیتی حسین زارع

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هیپنوتیزم چیست؟

هیپنوتیزم چیست؟ مجموعه اطلاعاتی از فن هیپنوتیزم اثر محمدمهدی علیخواه

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روانشناسی رنگ ها

برخی از روانشناسان عقيده دارند رنگی که برگزيده و دلخواه کسی است ميتواند گويای خصوصيات اخلاقی و روانشناسی او باشد. نوشتار زير چکيده ای است که بر اساس اين نظريه

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد اوتیسم

دانلود پاورپوینت در مورد اوتیسم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد اوتیسم

دانلود پاورپوینت در مورد اوتیسم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل خودکار آمدی

خود کارآمدی عزت نفس

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی و تعیین اثربخشی آن بر افزایش خودتنظیمی،

بسیاری از فعالیت های آموزشی نمیتوانند دانش آموز را با محیط آموزشی مانوس و به یادگیری علاقه مند کند. بنابراین به کارگیری شیوه های جدید سبب میشود دانش آموزان با اشتیاق بیشتری در امور تحصیلی خود درگیر شوند

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه نقش الگوی ارتباطی خانواده و راهبردهای شناختی هیجان در پیش بینی عملکرد دانش آموزان

اهداف تحقیق: پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده؛ پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی اهداف فرعی؛ تبیین رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ؛ تبیین رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با عملکرد تحصیلی دانش آمو

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی