فایل های دسته بندی روانپزشکی - صفحه 1

Assessment of Communication Disorders in Adults: Resources and Protocols M.N. Hegde Don Freed 2022

ارزیابی اختلالات ارتباطی در بزرگسالان : منابع و پروتکل ها

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد علائم ونشانه ها در روانپزشکی وروانشناسی

دانلود پاورپوینت در مورد علائم ونشانه ها در روانپزشکی وروانشناسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی

دانلود خلاصه کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب دانلود مقاله : Infanticide/neonaticide: The outlier situation in the United States 2013

دانلود مقاله : Infanticide/neonaticide: The outlier situation in the United States 2013

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب دانلود مقاله : The UN Convention on the rights of persons with disabilities and its interpret

دانلود مقاله : The UN Convention on the rights of persons with disabilities and its interpretation 2013

قیمت : 4,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل