فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

معماری فرکتال

تاریخچه واژه فراکتال هندسه فراکتال ویژگی‌های فراکتال معماری فرکتال

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماری ساختار گرا Constructivism

Constructivism معماری ساختار گرا

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان ﻣﻮاﻧﻊ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ

آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان ﻣﻮاﻧﻊ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مکتب هنری فوتوریسم یا فیوچریسم

مکتب فوتوریسم یا فیوچریسم در معماری

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوهای معماری پایدار در اقلیم گرم و خشک کاشان (1)

الگوهای معماری پایدار در اقلیم گرم و خشک کاشان (1)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماری منطبق بر اقلیم

پاورپوینت کامل معماری منطبق بر اقلیم

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل و بررسی مدرسه West Haven Elementary School

West Haven Elementary School تحلیل و بررسی طرح آموزشی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل و بررسی دانشگاه btu در آلمان

تحلیل و بررسی کامل پروژه دانشگاه Btu آلمان اثر کریس تین بنزوانگر هرتزوگ

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فلسفه و معماری کانت

پاور پوینت فلسفه کانت در هنر و معماری

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی