فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

0 تا 100 راحل ساختمان سازی

01-تهيه زمين 02-تهيه نقشه های واقعی معماری توسط دفاتر طراحی معماری ( نقشه های واقعی اجرایی ساختمان شامل دفترچه نقشه های معماری و دفترچه نقشه تاسیسات برق ومکانیک) 03-انعقاد قرارداد وکالت اجرای کارهای شهرداری و نظام مهندسی واخذ پروانه و عدم خلافی ها وپایانکارها با دفترفنی مهندسی 04-انعقاد قرارداد با د

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ساخت سد های خاکی

دانلود پاورپوینت ساخت سد های خاکی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار

دانلود پاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سازه ها پیش ساخته

دانلود پاورپوینت سازه ها پیش ساخته

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ساختمان های نوین

دانلود پاورپوینت ساختمان های نوین

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ساختمان اسکلت فلزی

دانلود پاورپوینت ساختمان اسکلت فلزی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ساختمان پروما مشهد

دانلود پاورپوینت ساختمان پروما مشهد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوات درس تئوری احتمالات ویرایش جدید بر گرفته از کتاب مبانی احتمال شلدون راس

جزوات درس تئوری احتمالات ویرایش جدید بر گرفته از کتاب مبانی احتمال شلدون راس

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه فرم مجوز انجام کار در کارگاه ساختمانی و پروژه عمرانی

دانلود نمونه فرم مجوز انجام کار در کارگاه ساختمانی و پروژه عمرانی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی